Αρχική Σελίδα

Η πρώτη συνάντηση

Η Ομάδα

Νομικά Νέα

Άρθρα-Δημοσιεύσεις

Αποφάσεις

Portfolio

Συχνές Ερωτήσεις

Links

ΕπικοινωνίαΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ1. Θέλω να πάρω διαζύγιο. Τι πρέπει να κάνω;


Εάν υπάρχει συμφωνία για τη λύση του γάμου μεταξύ των συζύγων, προχωρούν στη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου. Προσκομίζουν στο δικηγόρο τους τη ληξιαρχική πράξη γάμου, τις φωτοτυπίες των ταυτοτήτων τους και κλείνουν ραντεβού για την υπογραφή της συμφωνίας λύσης του γάμου τους και της συμφωνίας για την επιμέλεια ανηλίκων τέκνων, για το δικαίωμα διατροφής και το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με τα τέκνα του. Μόλις υπογραφούν τα συμφωνητικά αυτά καταθέτουμε αίτημα στο Μονομελές Πρωτοδικείο και παίρνουμε δικάσιμο για τη συζήτηση της υπόθεσης.

Σε περίπτωση αντιδικίας (όταν ένας εκ των δύο συζύγων δε συμφωνεί στην έκδοση διαζυγίου κα η πρωτοβουλία ανήκει αποκλειστικά στον άλλον σύζυγο) πρέπει να εξατομικευτεί η κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της.


2. Θέλω να ρυθμίσω τις οφειλές μου προς τις τράπεζες


Για να ρυθμιστούν οι οφειλές θα πρέπει να προσκομιστούν μία σειρά εγγράφων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πράγματι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»). Θα πρέπει να εξετάσουμε τα εξής έγγραφα:


1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας -Σε φωτοαντίγραφο

2. Αναλυτική Κατάσταση Οφειλών από κάθε τράπεζα, είτε είστε οφειλέτες, είτε εγγυητές.  

3. Εκκαθαριστικά Εφορίας (όσο το δυνατόν παλαιότερα έως και το πιο πρόσφατο). Σε φωτοαντίγραφο

4. Μισθοδοσία (για μισθωτούς), ή Ε3 (για ελεύθερους επαγγελματίες), ή έγγραφο σύνταξης (για συνταξιούχους)- όσο το δυνατόν παλαιότερα έως και το πιο πρόσφατο.

5. ΕΤΑΚ και Ε9.-Σε φωτοαντίγραφο

6. Τίτλο κτήσης (συμβόλαιο) πρώτης κατοικίας. -Σε φωτοαντίγραφο.

7. Λοιπά δικαιολογητικά:

(-Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης,

-Πιστοποιητικά προβλημάτων υγείας, αναπηρίας κλπ, π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, πιστοποιητικό νοσηλείας κλπ.  

-κάρτα ανεργίας του ενδιαφερομένου αλλά και των μελών της οικογένειάς του,

-επίδομα ανεργίας,

-έγγραφα που δικαιολογούν –αποδεικνύουν τη μείωση εισοδήματος είτε του ιδίου του ενδιαφερομένου είτε των μελών της οικογένειάς του,

-βεβαίωση σπουδών των τέκνων του ενδιαφερομένου κλπ.)  

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης μπορεί να Σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία.  

Μόλις διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις, μας εξουσιοδοτεί για να προβούμε στις δέουσες ενέργειες ενώπιον των τραπεζών (κατάθεση αίτησης για χορήγηση αναλυτικών καταστάσεων οφειλών από την κάθε τράπεζα με βάση το συγκεκριμένο νόμο κλπ.) και του δικαστηρίου και μας προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.3. Ποιες οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Νόμο «Κατσέλη»(Ν.3869/2010)


Το υπαγόμενο νομικό πρόσωπο να μην έχει εμπορική ιδιότητα και άρα πτωχευτική ικανότητα (αν είναι έμπορος, υπάγεται στη διαδικασία του πτωχευτικού δικαίου). Υπάγονται όμως στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3869/2010 οι μικρέμποροι (ήτοι όσοι δεν απασχολούν προσωπικό και έχουν μικρές απολαβές, ανάλογες του σωματικού τους κόπου).

Να μην έχει υπαχθεί στο νόμο 3869/2010 άλλη φορά

Η έλλειψη δόλου στο πρόσωπο του οφειλέτη κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών του υποχρεώσεων.


 4. Ποιες οφειλές δεν ρυθμίζονται


Οι οφειλές προς το Δημόσιο, εισφορές προς ασφαλιστικούς φορείς, ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρηματικά πρόστιμα, διοικητικές ποινές κλπ.

Επίσης, οι οφειλές που δημιουργήθηκαν το τελευταίο έτος (προ της υποβολής της αίτηση στο δικαστήριο).


5. Ποια αποτελέσματα μπορεί  να επιτευχθούν


Παύει η τοκοφορία των απαιτήσεων για τις οποίες δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση (προσημείωση ή υποθήκη). Επομένως, παύουν να τοκοφορούν οι απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες ή καταναλωτικά δάνεια για τις οποίες έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής.

Υπάρχει δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας ή της δυνητικής πρώτης κατοικίας με έκδοση σχετικής προσωρινής διαταγής. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να προστατευτεί και η υπόλοιπη ακίνητη περιουσία (ιδίως όταν είναι αγροτική, απρόσοδη και χωρίς ιδιαίτερη μεταπωλητική αξία).

Ο οφειλέτης θα πρέπει να δίνει ένα ποσό όχι κατώτερο του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του, προκειμένου να μην κινηθεί καμία διαδικασία εναντίον του, μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση οριστικής αποφάσεως. Το ποσό αυτό θα αφαιρείται από το τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσει, όπως αυτό διαμορφωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.


6. -ΣΥΝΟΠΤΙKO ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ


Α ΕΠΙΠΕΔΟ: ΣΥΣΤΗΘΕΙΤΕ- Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ & ΧΑΡΑΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΛΑΝΟΥ


Σε πρώτη φάση είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, κατά την πρώτη μας συνάντηση να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία της σχετικής φόρμας των στοιχείων σας, η οποία περιέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για εμάς, προκειμένου να ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ εάν και κατά πόσον σας συμφέρει η υπαγωγή σας στον νόμο, αλλά και να ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ για τις δέουσες ενέργειες.

Τα στοιχεία αυτά είναι τα ελάχιστα απαραίτητα. Ενδεχομένως στην πορεία της υπόθεσής σας να σας καλέσουμε για τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών με επιπλέον.

Επίσης είναι στην ευθύνη του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση που τα στοιχεία που μας έχει προσκομίσει τροποποιηθούν είτε επί τα χείρω είτε επί τα βελτίω, να μας ενημερώσει άμεσα.


Β ΕΠΙΠΕΔΟ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Ενημερωθείτε για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην εξειδικευμένη γραμματεία μας, η οποία είναι υπεύθυνη για την αρτιότερη δυνατή συμπλήρωση του φακέλου σας, προκειμένου να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Συγκεντρώνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε απλά φωτοαντίγραφα και μας τα προσκομίζετε.

Κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η των δικαιολογητικών σημαίνει καθυστέρηση της προόδου της υπόθεσης.


Γ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ.


1. Σύνταξη Δικογράφου (Αιτήσεως Εκουσίας):

Αφού συντάξουμε το σχετικό δικόγραφο (αίτηση εκουσίας), με βάση τα στοιχεία που μας έχετε προσκομίσει, αλλά και με βάση το πλάνο στο οποίο από κοινού έχουμε καταλήξει, το ελέγχετε και το συνυπογράφετε.

2. Κατάθεση Δικογράφου στο αρμόδιο Δικαστήριο

Α) Οι συνεργάτες μας (σε όλη την Ελλάδα) καταθέτουν το δικόγραφο που έχουμε ετοιμάσει, στα κατά τόπους αρμόδια δικαστήρια.

(Αρμόδιο δικαστήριο είναι πάντοτε το δικαστήριο-Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου).

3. Προσδιορισμός δύο ημερομηνιών για δύο δικάσιμους. Προσωρινή δικάσιμος και οριστική δικάσιμος:  

α) Προσωρινή Δικάσιμος:

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης προσδιορίζονται δύο δικάσιμοι. Η πρώτη δικάσιμος (προσωρινή δικάσιμος) -σύμφωνα με το νόμο- απέχει χρονικά δύο (2) μήνες από την κατάθεση της αίτησής μας στο δικαστήριο.

Πρόκειται για ένα «πρόχειρο» δικαστήριο, το οποίο εκτιμά πρόχειρα τα στοιχεία που του έχουμε προσκομίσει και εκδίδει μία προσωρινή απόφαση για το πόσα χρήματα πρέπει να καταβάλλονται στην τράπεζα μέχρι την οριστική δικάσιμο, μέχρι δηλαδή την τελική, οριστική συζήτηση της υπόθεσης, όπου θα γίνει αναλυτική εκτίμηση της κατάστασης. Συνήθως δεν εξετάζονται μάρτυρες.  

Κατά το «δικαστήριο» αυτό κρίνεται κατά πόσον θα προστατευτούν όλα ή κάποια από τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε πράξη των πιστωτών του εναντίον του. Αυτή είναι μία ευχέρεια που βρίσκεται στην ανέλεγκτη κρίση του εκάστοτε Δικαστή, που θα κρίνει. Εάν όμως η απόφαση είναι υπέρ μας, η περιουσία του ενδιαφερομένου προστατεύεται, για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης.

β) Οριστική Δικάσιμος:

Πρόκειται για το τελικό και οριστικό δικαστήριο. (Οριστικό δικαστήριο δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να μεταβληθεί η απόφασή του. Η απόφασή του μεταβάλλεται με έφεση, στην περίπτωση που δεν μας ικανοποιεί.)

Κατά την οριστική δικάσιμο το δικαστήριο εκτιμά τα στοιχεία που του έχουμε προσκομίσει, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της δικασίμου αυτής (έχουμε επομένως εμπλουτίσει το φάκελό μας με όλα τα νέα οικογενειακά ή οικονομικά δεδομένα που έχουν προκύψει έως τότε στη ζωή μας (π.χ. γέννηση ενός νέου τέκνου, γάμος ενός εκ των τέκνων των ενδιαφερομένων, διαζύγιο, χηρεία ή γάμος του ιδίου του ενδιαφερομένου, αύξηση ή μείωση του εισοδήματος ή αύξηση ή μείωση των οικονομικών αναγκών της οικογένειας κλπ).

Παράλληλα συνήθως εξετάζεται και ένας μάρτυρας (οικογενειακός φίλος, συγγενής, σύζυγος .  

Ο δικαστής εκτιμά τι ποσόν θα μπορούσαμε να καταβάλλουμε στην τράπεζα και για ποιο χρονικό διάστημα, προκειμένου να προστατευτεί η κύρια κατοικία μας. Παράλληλα στην ανέλεγκτη κρίση του είναι το αν θα εκποιηθούν για την ικανοποίηση της τράπεζας τυχόν άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός της πρώτης κατοικίας η οποία κατ’ αρχήν προστατεύεται.

Σε περίπτωση που δεν μας ικανοποιεί η απόφαση έχουμε τη δυνατότητα άσκησης έφεσης στο Μονομελές Εφετείο.       

 

                                                                                                                                 

Προφίλ

> κορυφή σελίδας

περιοχές που εξυπηρετούμε

Αρχική Σελίδα

περιοχές που εξυπηρετούμε