Δήλωση Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων


Tο σύνολο του περιεχομένου που κάθε φορά περιέχεται στο διαδικτυακό τόπο dikografo.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, γραφικών, προγραμμάτων, και όλων εν γένει των αρχείων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της "ERGOTEKA Ιωάννης Βεστάρχης" και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η ERGOTEKA Ιωάννης Βεστάρχης" επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του dikografo.gr. Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στο διαδικτυακό τόπο dikografo.gr  ανήκει αποκλειστικά στην ERGOTEKA Ιωάννης Βεστάρχης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.Κάθε χρήστης του dikografo.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση και  δεν δύναται να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναμεταδοθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί μερικώς ή στο σύνολό από οποιονδήποτε χρήστη.

                                                             

> κορυφή σελίδας Αρχική Σελίδα

The first meeting

Court decisions - jurisprudence

FAQ

Links

Contact us

Profile

About us

Legal news

Articles - Publications

Portfolio

areas of interest in Greece

Αρχική Σελίδα

areas of interest in Greece

0030 / 210-72.47.078